Privacyverklaring van Verkeersschool Schoffelmeer en e-rijschool voor leerlingen

e-rijschool wordt aangeboden door Reflex Web Design. Voor Reflex Web Design is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Uw rijschool is en blijft de eerste verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Wij slaan de gegevens in opdracht van uw rijschool op in onze systemen en die van onzehostingprovider. Wij zijn dus een “bewerker” in de zin van de Wet beschermingpersoonsgegevens. De systemen van onze hostingprovider, onze “sub-bewerker”, staan ineen veilig datacentrum. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw rijschool en u zelf op een veilige en betrouwbare manier gebruik kunnen maken van e-rijschool.

Wij proberen e-rijschool zo in te richten dat uw gegevens alleen worden verwerkt in uw belang (het uiteindelijk kunnen halen van uw rijbewijs) en dat er zo min mogelijk gevoelige gegevens van u verwerkt worden en bewaard blijven.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van uw rijschool en gebruiken die niet voor andere doeleinden dan voor het aanbieden van e-rijschool. Bij vorderingen van justitie en een redelijke verdenking van fraude of misbruik, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

Via uw rijschool kunt u zelf toegang krijgen tot e-rijschool en uw gegevens die in e- rijschool worden verwerkt. Uw rijschool heeft de keuze om dit toe te staan of niet, wij beslissen daar niet over. Realiseert u zich daarbij wel dat u dan toegang heeft tot de meeste gegevens, maar niet altijd tot alle gegevens die uw rijschool over u kan bijhouden in e-rijschool. De rijschool kan bijvoorbeeld aantekeningen maken die u niet zelf kunt zien.

U kunt deze aantekeningen bij uw rijschool zelf opvragen als u dat wilt. Zelf beslissen wij daar niet over.

2. Vastlegging van gegevens

Bij het gebruik van e-rijschool kunnen persoonsgegevens op zowel actieve als passieve wijze worden verstrekt.

Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die uw rijschool of die u zelf heeft ingevuld op e-rijschool.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het gebruik van e-rijschool automatisch worden opgeslagen, zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Passief verstrekte gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd, waardoor de meeste van deze gegevens geen persoonsgegevens (meer) zijn.

V1.1 december 2016

 1. Actief verstrekte gegevensOverzicht van gegevens

  In e-rijschool kunnen in elk geval de volgende gegevens worden verwerkt:

  •  naam (voornaam, achternaam, roepnaam)
  •  geboortedatum
  •  geboorteplaats
  •  adres
  •  e-mailadres
  •  telefoonnummer
  •  CBR-nummer
  •  BSN-nummer (wordt na ontvangst CBR-nummer verwijderd uit de systemen)
  •  beroep / studie
  •  rijvaardigheden
  •  geslaagd/gezakt voor rijexamen
  •  aanwezigheid/afwezigheid van symptomen die problemen geven bij rijden op de weg (eigen verklaring)

   Inzien en beheren

   Als u toegang heeft tot e-rijschool, kunt u de meeste gegevens die van u bij ons aanwezig zijn, zelf inzien en beheren.

   U kunt uw rijschool daarnaast verzoeken om u de persoonsgegevens toe te sturen die uw rijschool verder nog over u ter beschikking heeft. Daarbij kunt u gebruik maken van uw recht op inzage en correctie, zoals vastgelegd in artikel 35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

   Gebruikersnaam en wachtwoord

   Door het invoeren van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, krijgt u toegang tot e-rijschool. Uw gebruikersnaam en wachtwoord behandelen wij vertrouwelijk en u wordt geacht dat ook te doen.

   Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van e-rijschool in uw naam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u het wachtwoord zo spoedig mogelijk te veranderen. Als dat niet mogelijk is, dient u onmiddelijk contact met ons op te nemen (zie contactgegevens onderaan).

   Bewaartermijn

   De actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang als onze overeenkomst met uw rijschool loopt en uw rijschool of u zelf de informatie niet uit e-rijschool heeft gewist.

 2. Passief verstrekte gegevens

  Automatische verwerking

  Wanneer u e-rijschool gebruikt, worden automatisch enige gegevens verwerkt die uw browser meestuurt. Da kunnen persoonsgegevens zijn. Zo worden bijvoorbeeld uw IP- adres en het tijdstip van bezoek geregistreerd. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren of verwijderen. Uw naam en IP-adres zijn aan de hand van de

V1.1 december 2016

door ons opgeslagen gegevens bijvoorbeeld niet of niet langer herleidbaar.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat metpagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf vanuw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillendeopvragingen van pagina’s van e-rijschool combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dan kunt u e-rijschool niet gebruiken.

Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Het cookie op uw computer kunt u zelf verwijderen en wordt automatisch gewist wanneer u uit e-rijschool uitlogt.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van passief verstrekte gegevens kan variëren. Ons beleid is dat wij goed geanonimiseerde gegevens wat langer kunnen bewaren, terwijl we gegevens die herleidbaar zijn zo snel mogelijk wissen of anonimiseren. Hoe lang de cookies op uw computer bewaard blijven, beslist u uiteindelijk zelf.

 1. Dataminimalisatie

  Wij proberen de rijscholen die onze klanten zijn, aan te sporen om geen onnodige gegevens van u bij te houden. Wij proberen ook te zorgen dat er zo min mogelijk van uw gevoelige gegevens worden verwerkt.

  Het is echter niet uitgesloten dat er toch enige gevoelige gegevens over u worden verwerkt in e-rijschool. De eigen verklaring, waarin u verklaart in een fysieke staat te verkeren die geschikt is om een gemotoriseerd voertuig te besturen, kan namelijk in e- rijschool worden ingevuld en kan medische gegevens bevatten. Omdat de eigen verklaring vereist is om een rijbewijs te kunnen krijgen, moeten die gegevens wel worden verwerkt.

 2. Beveiliging van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), zodat uw informatie niet in het transport over de lijnen of via de ether onderschept en ingezien kan worden.

 3. Diensten van derden in e-rijschool

  In e-rijschool kunnen diensten van derde partijen geïntegreerd zijn (“Derdendiensten”).Onder de Derdendiensten zijn in ieder geval begrepen:

  a) iDeal betalingsdiensten (banken en Mollie.com); b) het boekingssysteem van het CBR;
  c) SMS-diensten (Messagebird.com);
  d) email bezorgservice (Postmarkapp.com);

  d) Google calendar API.

  Wij staan ervoor in dat de aanbieders van de Derdendiensten uw gegevens alleen verwerken om de Derdendiensten te kunnen leveren en uw gegevens niet verkopen aan anderen.

V1.1 december 2016

 1. Wijzigingen privacy verklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij de verklaring hebben gewijzigd, zult u dat direct zien wanneer u inlogt.

 2. Vragen over inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

  Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of verwijdering van, uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan uw rijschool of aan:

  Andrew King
  Amsteldijk 868
  1079 LN Amsterdam Nederland

Deel deze pagina